Paul Celan
(23.11.1920-1.5.1970)

Datierte Briefe 1955-1959

... 1955 1956 1957 1958 1959 ...

1955

Kiepenheuer & Witsch, Köln, 3.1.1955
E: FN, S. 242

Hanne Lenz mit Hermann Lenz, Stuttgart, 3.1.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 9

Kiepenheuer & Witsch, <Paris>, 5.1.1955
E: FN, S. 242

Alfred Margul-Sperber, <Paris, 5.1.1955>
E,O,D: Gutu (1990.2), S. 196; Gutu (1994), S. 169

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 8.1.1955
FN, S. 242

Hanne und Hermann Lenz, Paris, 13.1.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 10

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart>, 15.1.<19>55
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 11

Hanne und Hermann Lenz, <Paris, 22.1.1955>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 12

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 23.1.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 46

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, 23.1.1955
E: Celan/Celan (2001), Nr. 47

Gisèle Celan-Lestrange, Stuttgart, 24.<1.1955>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 48

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 27.1.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 49

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 28.1.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 50

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, <29.1.1955>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 51

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 31.1.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 52

Gisèle Celan-Lestrange, Stuttgart, <1.2.1955>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 53

Gisèle Celan-Lestrange, <Baden-Baden, 4.2.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 54

Hanne Lenz, Stuttgart, 5.2.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 13

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 7.2.1955
A: FN, S. 242f.

Caspar Witsch (Kiepenheuer & Witsch), 19.2.1955
FN, S. 243

Jürgen Rausch (DVA), <Paris>, 22.2.1955
A: Seng (1998), S. 161, Anm. 356

Gisèle Celan-Lestrange, <London, 28.2.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 55

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 28.2.1955
E: FN, S. 243-245

Gisèle Celan-Lestrange, <London, 1.3.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 56

Gisèle Celan-Lestrange, <London, 2.3.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 57

Dagmar Henne (Sekretariat Rudolf Hirsch), <Frankfurt am Main>, 4.3.1955
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 9

Johannes Poethen, Paris, 8.3.1955
E: Poethen (1998)

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 9.3.1955
A: FN, S. 245f.

Peter Schifferli (Arche-Verlag), 9.3.1955
A: FN, S. 319

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart>, 13.3.<19>55
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 14

Hermann Lenz, Paris, 1.4.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 15

DVA, <Paris>, 24.5.1955
TCA/VS, S. 91; KG, S. 636

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart>, 6.7.<19>55
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 16

Hermann Lenz, Paris, 12.7.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 17

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart, Mitte Juli 1955>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 18

Hanne und Hermann Lenz, Paris, 25.7.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 19

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart>, 2.8.<19>55
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 20

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, Sommer/Herbst 1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 61

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 23.9.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 62

Gisèle Celan-Lestrange, <Düsseldorf, 24.9.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 63

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 24.9.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 64

Gisèle Celan-Lestrange, Köln, <24.9.1955>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 65

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, 25.9.<1955>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 66

Gisèle Celan-Lestrange, Düsseldorf, <26.9.1955>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 67

Hermann Lenz, Düsseldorf, 26.9.<19>55
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 21

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, <27.9.1955>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 68

Gisèle Celan-Lestrange, D<üsseldorf, 28.9.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 69

Gisèle Celan-Lestrange, <Düsseldorf, 1.10.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 70

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 3.10.1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 71

Hanne Lenz und Hermann Lenz, Stuttgart, 17.11.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 22

Hanne und Hermann Lenz, Paris, 23.11.1955
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 23

Kurt Leonhard, <Ort?>, <1955>
A: FN, S. 508

1956 nach oben

Hermann Lenz und Hanne Lenz, Stuttgart, 4.1.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 25

Alfred Andersch, <Ort?>, 13.1.1956
GA, S. 235 (Dok. 55/3)

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 16.1.1956
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 10

Hermann Lenz, Genf, 25.1.1956
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 26

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 5.2.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 27

Anonymer Brief (von Claire Goll), Stuttgart, 8.3.1956
E: GA, S. 198f. (Dok. 41)

Ruth Klein, Genf, 19.3.1956
E: Moirandat (2006), Nr. 474

Friedrich Hagen, <Ort?>, 24.3.1956
GA, S. 238 (Dok. 55/49)

Marguerite Caetani, Rom, 16.4.1956
E: Pizzingrilli (2005/06)

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 18.4.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 28

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, <29.4.1956>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 72

Gisèle Celan-Lestrange, <Avallon, 30.4.1956>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 73

Hans Bender, Paris, 11.5.1956
E,D: Neuhaus (1984), S. 40f.

Dagmar Henne (Sekretariat Rudolf Hirsch), <Frankfurt am Main>, 16.5.1956
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 11

Dagmar Henne (Sekretariat Rudolf Hirsch), Paris, 24.5.1956
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 12

Dagmar Henne (Sekretariat Rudolf Hirsch), <Frankfurt am Main>, 8.6.1956
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 13

Gertrud Rosenberg, <Ort?>, 9.6.1956
GA, S. 435 (Dok. 112/4)

Hermann Lenz, Rochefort-en-Yvelines, 24.6.1956
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 29

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 28.6.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 30

Hermann Lenz, Rochefort-en-Yvelines, 17.7.1956
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 31

Klaus Demus, <Paris>, 23.7.1956
A: Seng (1998), S. 20, Anm. 46 und GA, S. 235 (Dok. 55/2 und 4)

Hanne Lenz, <Paris, 24.7.1956>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 32

Hermann Lenz, Stuttgart, 24.7.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 33

Alfred Andersch u.a., Rochefort-en-Yvelines, 27.7.<19>56
E: GA, S. 226-239 (Dok. 55)

Klaus Demus, <Rochefort-en-Yvelines>, 27.7.1956
A: Seng (1998), S. 111, Anm. 176

Hermann Lenz und Hanne Lenz, Rochefort-en-Yvelines, 28.7.1956
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 34

Klaus Demus, <Ort?>, 29.7.1956
GA, S. 241 (Dok. 56/K)

Paul Schallück, <Ort?>, 4.8.1956
GA, S. 238 (Dok. 55/41)

Klaus Demus, <Ort?>, 4.8.1956
A: GA, S. 213 (Dok. 47/3); S. 238 (Dok. 55/42); S. 242 (Dok. 56/3)

Klaus Demus, <Ort?>, 9.8.1956
GA, S. 241 (Dok. 56/K)

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, Sommer 1956>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 74

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 11.8.1956>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 75

Gisèle Celan-Lestrange, Rochefort-en-Yvelines, 13.8.1956
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 76

Hermann Lenz, Paris, 25.8.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 35

Klaus Demus, <Ort?>, 25.8.1956
GA, S. 242 (Dok. 56/7)

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart>, 27.8.<19>56
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 36

Jean-Pierre Wilhelm, <Ort?>, 3.9.1956
GA, S. 200 (Dok. 42/K)

Alfred Andersch, <Ort?>, 6.9.1956
GA, S. 239 (Dok. 55/55); S. 465 (Dok. 125/7)

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart, 12.9.1956>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 37

Hanne und Hermann Lenz, <Paris, 13.9.1956>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 38

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 17.9.1956>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 77

Karl Schwedhelm, <Ort?>, 18.9.1956
GA, S. 237 (Dok. 55/35)

Paul Schallück, Paris, 17.9.1956
GA, S. 243 (Dok. 57/2)

Hanne Lenz, Stuttgart, 21.9.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 40

Paul Schallück, Paris, 22.9.1956
E: GA, S. 243 (Dok. 57)

Hanne Lenz, Hermann Lenz, Stuttgart, 24.9.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 41

Gotthold Müller (DVA), <Stuttgart>, 4.10.1956
GA, S. 239 (Dok. 55/52)

Gisèle Celan-Lestrange, Köln, <12.10.1956>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 78

Alfred Margul-Sperber, <Paris, 14.10.1956>
E,O,D: Gutu (1990.2), S. 196; Gutu (1994), S. 170

Hermann Lenz, Hanne Lenz, Stuttgart, 9.11.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 42

Hanne und Hermann Lenz, <Paris>, 12.11.1956
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 43

Hermann Lenz, Hanne Lenz, Stuttgart, 28.11.<19>56
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 44

Marguerite Caetani, Rom, 11.12.1956
E: Pizzingrilli (2005/06)

Marguerite Caetani, Rom, 29.12.1956
E: Pizzingrilli (2005/06)

1957 nach oben

Gisèle Celan-Lestrange, Köln, <5.2.1957>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 79

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 15.2.1957
A: FN, S. 248f.

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 18.2.1957
A: FN, S. 249

Hermann Lenz und Hanne Lenz, Stuttgart, 23.2.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 45

Hanne Lenz, Stuttgart, 6.3.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 46

Hanne Lenz, <Stuttgart>, 13.3.1957
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 47

Hanne und Hermann Lenz, <Paris>, 22.3.<19>57
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 48

Hanne Lenz, Stuttgart, 2.4.1957
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 49

Max Rychner, <Paris>, 6.4.1957
A: FN, S. 65

Hanne Lenz, <Paris>, 25.4.1957
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 50

Hanne Lenz, <Paris>, 27.4.<19>57
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 51

Hanne Lenz mit Hermann Lenz, Stuttgart, 28.4.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 52

Hanne Lenz und Hermann Lenz, Stuttgart, 9.5.1957
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 53

Hanne und Hermann Lenz, <Paris, 29.5.1957>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 54

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 1.6.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 80

Karl Schwedhelm, Paris, 5.7.1957
E: Schwedhelm (2003), Nr. 5

Hanne und Hermann Lenz, <Paris>, 15.7.<19>57
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 56

Klaus Demus, <Paris>, 16.7.1957
A: Seng (1998), S. 178, 219

Alfred Andersch, <Paris>, 18.7.1957
A,O: FN, S. 256 und 557f.

Nina Cassian, Paris, 18.7.1957
E: Gutu (1990.1), S. 251f.

Petre Solomon, Paris, 18.7.1957
E: Solomon (1981), S. 61; Gutu (1990.1), S. 243

Karl Schwedhelm, <Ort?>, 21.7.1957
GA, S. 237 (Dok. 55/35)

Gisèle Celan-Lestrange, <Chartres, 1.8.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 81

Klaus Demus, <Paris>, 3.8.1957
A: FN, S. 256f.

Hanne Lenz und Hermann Lenz, Stuttgart, 3.8.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 57

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 9.8.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 82

Hanne und Hermann Lenz, <Paris>, 10.8.<19>57
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 58

Hans Werner Richter, <Ort?>, 27.8.1957
Richter/Cofalla (1997), S. 178, Anm. 2

Gisèle Celan-Lestrange, <Lübeck, 9.9.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 84

V. O. Stomps, Paris, 26.9.1957
E: Barnert (2006), Nr. 1

Gisèle Celan-Lestrange, <Köln, 9.10.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 85

Marguerite Caetani, Paris, 18.10.1957
E: Pizzingrilli (2005/06)

Peter Härtling, Paris, 24.10.1957
E: Härtling/Siblewski (1993), S. 19 = Härtling (1980)

Alfred Andersch, <Ort?>, 28.10.1957
A: FN, S. 558

Hermann Lenz, Hanne Lenz, Stuttgart, 2.11.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 59

Marguerite Caetani, Rom, 3.11.1957
E: Pizzingrilli (2005/06)

Hermann Lenz, Paris, 11.11.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 60

Hanne Lenz, Hermann Lenz, Stuttgart, 19.11.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 61

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 21.11.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 86

Hanne und Hermann Lenz, Paris, 25.11.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 62

Hanne und Hermann Lenz, <Paris>, 27.11.1957
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 63

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 27.11.1957
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 14

Rudolf Hirsch, <Paris>, 28.11.1957
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 15

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 2.12.1957
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 87

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 3.12.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 88

Hermann Lenz, Tübingen, 6.12.1957
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 65

Gisèle Celan-Lestrange, <Frankfurt am Main, 11.12.1957>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 89

Hermann Lenz, <Paris>, 12.12.1957
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 66

Hans Jürgen Leep, <Paris>, 12.12.1957
E: Eckardt (1995), S. 94f.

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 12.12.1957
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 16

Rudolf Hirsch, Paris, 12./13.12.1957
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 17

Nelly Sachs, Paris, 13.12.1957
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 2

Hermann Lenz, Hanne Lenz, Stuttgart, 14.12.<19>57
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 67

Bremer Regierungsdirektor Dr. Lutze, Paris, 17.12.1957
E: Emmerich (1999.1), S. 72f.

Nelly Sachs, Stockholm, 21.12.1957
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 3

Hans Magnus Enzensberger, 26.12.1957
A: Pizzingrilli (2005/06)

Walter Höllerer, 26.12.1957
A: Pizzingrilli (2005/06)

Karl Ludwig Schneider, 27.12.1957
A: Pizzingrilli (2005/06)

Walter Höllerer, 29.12.1957
A: Pizzingrilli (2005/06)

Günter Grass, Paris, 30.12.1957
E: Barnert (2004), S. 78-83

1958 nach oben

Nelly Sachs, Paris, 3.1.1958
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 4

Marguerite Caetani, Paris, 3.1.1958
E: Pizzingrilli (2005/06)

Marguerite Caetani, Rom, 5.1.1958
E: Pizzingrilli (2005/06)

Ingeborg Bachmann, 6.1.1958
A: Pizzingrilli (2005/06)

Paul Schallück, <Paris>, 7.1.1958
A: Celan/Celan (2001), Nr. 94/2

Marguerite Caetani, Rom, 7.1.1958
E: Pizzingrilli (2005/06)

Helmut Heißenbüttel, 7.1.1958
A: Pizzingrilli (2005/06)

Ingeborg Bachmann, 8.1.1958
A: Pizzingrilli (2005/06)

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 9.1.<19>58
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 68

Nelly Sachs, Stockholm, 9.1.1958
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 5

Nelly Sachs, <Ort? / ohne Datum, ca. 13.1.1958>
E,D: Celan/Sachs (1993), Nr. 6

Hanne Lenz, Stuttgart, 20.1.<19>58
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 69

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 23.1.1958
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 90

Gisèle Celan-Lestrange, <Köln, 23.1.1958>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 91

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, 23.1.1958
E: Celan/Celan (2001), Nr. 92

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, 24.1.1958
E: Celan/Celan (2001), Nr. 93

Gisèle Celan-Lestrange, Bremen, 25.1.<19>58
E: Celan/Celan (2001), Nr. 94

Gisèle Celan-Lestrange, <München, 29.1.1958>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 95

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 29.1.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 18

Nelly Sachs, Stockholm, 29.1.1958
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 7

Günter Grass, Paris, 31.1.1958
E: Barnert (2004), S. 84f.

Rudolf Hirsch, Paris, 31.1.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 19

Wilhelm Kaisen (Bürgermeister von Bremen), Paris, 31.1.1958
E: Emmerich (1999.1), S. 73

V. O. Stomps, Stierstadt im Taunus, [Januar 1958]
E,D: Barnert (2006), Nr. 2

Eugene Walter, Rom, [Anfang Februar 1958]
E,D: Pizzingrilli (2005/06)

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 4.2.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 20

Rudolf Hirsch, Paris, 5.2.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 21

Rudolf Hirsch, Paris, 7.2.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 22

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 11.2.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 23

Erhart Kästner, <Ort?>, 14.2.1958
GA, S. 219 (Dok. 51/K)

Klasse 10b des Bremer Alten Gymnasiums, Bremen, 15.2.1958
E: Hermes, Juli 1958, S. 4 = PN, S. 822f. (Nr. 299, Kommentar)

Klasse 10b des Bremer Alten Gymnasiums, Paris, 17.2.1958
E: Hermes, Juli 1958, S. 4 = PN, S. 194f. (Nr. 299)

Petre Solomon, Paris, 17.2.1958
E: Solomon (1981), S. 61f.; Gutu (1990.1), S. 243f.

Bremer Regierungsdirektor Dr. Lutze, Paris, 17.2.1958
E: Stargardt, Katalog 675 (2001), Nr. 46 (mit Faksimile)

Rudolf Hirsch, Paris, 17.2.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 24

Eugene Walter, Paris, 18.2.1958
E: Pizzingrilli (2005/06)

Eugene Walter, Rom, 20.2.1958
E: Pizzingrilli (2005/06)

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 20.2.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 25

Rudolf Hirsch, Paris, 22.2.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 26

Hermann Lenz, Paris, 25.2.1958
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 70

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 25.2.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 27

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 26.2.<19>58
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 96

Rudolf Hirsch, Paris, 27.2.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 28

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 28.2.<19>58
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 71

Rudolf Hirsch, Paris, 6.3.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 29

Ruth Klein, Paris, 9.3.1958
E: Moirandat (2006), Nr. 474

Herbert Fellmann, Bremen, 9.3.1958
E: PN, S. 824

Herbert Fellmann, Paris, 10.3.1958
E: PN, S. 824

Nelly Sachs, Stockholm, 10.3.1958
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 8

Eugene Walter, Rom, 11.3.1958
E: Pizzingrilli (2005/06)

Harald Seiler, <Paris>, 14.3.1958
E: Eckardt (1995), S. 98

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 14.3.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 30

Hilde de la Motte, Paris, 20.3.1958
E: Celan/de la Motte (1982), S. 138

Petre Solomon, <Paris>, 25.3.1958
E: Solomon (1981), S. 62

Rudolf Hirsch, <Paris>, 26.3.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 31

Hanne und Hermann Lenz, <Paris>, 27.3.<19>58
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 73

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 28.3.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 32

Sekretariat Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 10.4.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 33

Rudolf Hirsch, Paris, 14.4.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 34

Erwin Leiser, Paris, 15.4.1958
E: Leiser (1995), S. 75f.

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 16.4.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 35

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart, 17.4.1958>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 74

Rudolf Hirsch, <Paris>, 20.4.<19>58
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 36

Hans Jürgen Leep, <Paris>, 25.4.1958
E: Eckardt (1995), S. 96f.

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 25.4.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 37

Rudolf Hirsch, Paris, 30.4.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 38

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 2.5.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 39

Gisèle Celan-Lestrange, <Köln, 4.5.1958>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 98

Gisèle Celan-Lestrange, <München, 8.5.1958>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 99

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, etwa 15.5.1958>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 97

Nelly Sachs, Stockholm, 27.5.1958
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 9

Nelly Sachs, Paris, 30.5.1958
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 10

Rudolf Hirsch, <Ort? / Juni 1958>
A: FN, S. 340

Hans Magnus Enzensberger, <Ort?>, 1.6.1958
A: FN, S. 558

Hans Magnus Enzensberger, <Paris>, 4.6.1958
A: FN, S. 297; 317; 339

Joachim Moras, <Paris>, 4.6.1958
A: FN, S. 389; Gellhaus (1999), S. 9; Celan/Celan (2001), Nr. 97/2

Rudolf Hirsch, Paris, 5.6.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 40

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 10.6.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 41

Rudolf Hirsch, Wuppertal, 16.6.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 42

Fritz Arnold (Insel-Verlag), <Ort?>, 12.7.1958
A: FN, S. 260f.; 274

Marguerite Caetani, Paris, 16.7.1958
E: Pizzingrilli (2005/06)

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 16.7.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 43

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 16.7.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 44

Klaus Demus, <Paris>, 20.7.1958
A: Seng (1998), S. 268, Anm. 357

Rudolf Hirsch, Paris, 20.7.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 45 (teilw. auch in: FN, S. 297)

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 22.7.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 46

Rudolf Hirsch, Paris, 26.7.<19>58
E,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 47

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 30.7.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 48

Gerhard Mauz (S. Fischer Verlag), <Ort? / Juli 1958>
A,D: FN, S. 326

Rudolf Hirsch, Paris, 4.8.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 49

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 11.8.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 50

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 11.8.<19>58
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 75

Nelly Sachs, Stockholm, 11.9.1958
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 11

Johannes Hübner, Paris, 17.9.1958
E: Barnert/Speier (2005/06), Nr. 1

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 2.10.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 51

Rudolf Hirsch, Paris, <nach dem 2.10.1958>
E,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 52

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 15.10.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 53

Sekretariat Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 24.10.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 54

Rudolf Hirsch, Paris, 31.10.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 55

Franz Lennartz, <Ort?>, 3.11.1958
GA, S. 221 (Dok. 52/K)

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main >, 11.11.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 56

Rudolf Hirsch, <Paris>, 12.11.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 57

Hanne Lenz, Paris, 12.11.1958
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 76

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 12.11.1958
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 102

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, 14.11.1958
E: Celan/Celan (2001), Nr. 103

Fritz Arnold (Insel-Verlag), <Ort?>, 21.11.1958
A: FN, S. 262

Brigitte und Gottfried Bermann Fischer, Paris, 22.11.1958
E: Stach (1990), S. 617

Martin Heidegger, Paris, 24.11.1958
E: France-Lanord (2004), S. 227 (Transkription), S. 295 (Faksimile)

Hanne Lenz, Stuttgart, 25.11.<19>58
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 77

Rudolf Hirsch, Paris, 26.11.<19>58
E,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 58

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 28.11.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 59

Jean Firges, <Ort?>, 2.12.1958
A: Firges (1959), S. 153, Anm. 1 = Firges (1962), S. 266f.

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 2.12.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 60

Rudolf Hirsch, Paris, 2.12.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 61

Rudolf Hirsch, <Paris>, 3.12.<19>58
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 62

Harald Hartung, Paris, 4.12.1958
E: Speier (1982), S. 6f.

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 4.12.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 63

Rudolf Hirsch, <Paris>, 4.12.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 64

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 5.12.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 65

Rudolf Hirsch, <Paris>, 8.12.<19>58
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 66

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 9.12.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 67

Rudolf Hirsch, Paris, 11.12.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 68

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 12.12.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 69

Rudolf Hirsch, Paris, 15.12.1958
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 70

Nelly Sachs, Stockholm, <16.12.1958>
E,D: Celan/Sachs (1993), Nr. 12

Gisèle Celan-Lestrange, <Frankfurt am Main, 18.12.1958>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 104

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 18.12.1958
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 71

1959 nach oben

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 9.1.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 72

Peter Russell, <Ort?>, 14.1.1959
FN, S. 344

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 15.1.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 73

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 21.1.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 78

Peter Russell, <Paris>, 29.1.1959
FN, S. 344

Gleb Struve, Paris, 29.1.1959
E: Terras/Weimar (1978), S. 361f. = Hamacher/Menninghaus (1988), S. 11f.

Karl Krolow, Paris, 1.2.1959
A: GA, S. 326 (Dok. 75/K)

Eugene Walter, Paris, 1.2.1959
E: Pizzingrilli (2005/06)

Henri Michaux, Paris, 11.2.1959
A: FN, S. 518

Gleb Struve, Paris, 26.2.<19>59
E,D: Terras/Weimar (1978), S. 363

Frank Zwillinger, Garches, <Anfang März 1959>
E,D: Barnert/Hemecker (2000), S. 61f.

Hans Jürgen Leep, <Ort? / Anfang März 1959>
A,D: FN, S. 343

Rudolf Hirsch, Paris, 14.3.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 74

Ludwig v. Ficker, Innsbruck-Mühlau, 19.3.1959
E: Ficker (1996), S. 323f.

Hermann Lenz, <Paris>, 21.3.1959
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 79

Walter Jens, <Paris>, 21.3.1959
A: Deutsche Literatur heute (1970), S. 86; Felstiner (1997), S. 168, 170 und Seng (1998), S. 275, Anm. 385; S. 283, Anm. 408

Frank Zwillinger, Paris, 22.3.1959
E: Barnert/Hemecker (2000), S. 64-67

Klaus Demus, <Paris>, 22.3.1959
A: Seng (1998), S. 18, Anm. 41; S. 286, Anm. 7

Rudolf Hirsch, Paris, 23.3.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 75

Hermann Lenz und Hanne Lenz, <Stuttgart>, 25.3.<19>59
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 80

Fritz Arnold (Insel-Verlag), <Ort?>, 26.3.1959
A: FN, S. 262f.

Rudolf Hirsch, Paris, 28.3.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 76

Joachim Moras, Paris, 28.3.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 76

Hanne und Hermann Lenz, <Paris, 29.3.1959>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 81

Siegfried Unseld, Paris, 6.4.1959
E: Celan/Unseld (2002)

Peter Jokostra, <Paris>, 6.4.1959
A: Jokostra (1971); teilweise auch in: Jokostra (1960), S. 174  

Peter Szondi, Paris, 6.4.<19>59
E,D: König/Sparr (1993), Nr. 22 = Celan/Szondi (2005), Nr. 1

Peter Szondi, Paris, 7.4.1959
E: Celan/Szondi (2005), Nr. 2

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 9.4.<1959>
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 77

Brigitte und Gottfried Bermann Fischer, Paris, 11.4.1959
E: Stach (1990), S. 617

Hanne Lenz mit Hermann Lenz, Stuttgart, 12.4.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 83

Hanni Klüsner (Buchhaltung S. Fischer Verlag), 13.4.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 78

Hans-Geert Falkenberg (S. Fischer Verlag), 15.4.1959
A: FN, S. 462

Rudolf Hirsch, Paris, 22.4.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 79

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 24.4.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 80

Günter Grass, Wettingen, 27.4.1959
E: Barnert (2004), S. 86-89

Max Rychner, <Ort?>, 29.4.1959
A: Allemann (1993), S. 291

Günter Grass, <Paris>, 3.5.1959
E,O: Barnert (2004), S. 90-97

Hermann Lenz, <Paris, 22.5.1959>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 84

Rudolf Hirsch, <Paris, 22.5.1959>
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 81 (teilw. auch in: FN, S. 468)

Hanne und Hermann Lenz, <Salzburg, 26.5.1959>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 86

Rudolf Hirsch, <Ort?>, 3.6.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 82

Hanne und Hermann Lenz, Wald bei Krimml, 4.6.1959
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 87

Nelly Sachs, Stockholm, 12.6.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 13

Frank Zwillinger, Garches, 12.6.<19>59
E,D: Barnert/Hemecker (2000), S. 68f.

Rudolf Hirsch, Wald bei Krimml, 19.6.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 83

Hans-Geert Falkenberg, Wald bei Krimml, 19.6.1959
FN, S. 468

Peter Szondi, Sils-Maria, 21.6.<19>59
E,D: König/Sparr (1993), Nr. 25

Hans-Geert Falkenberg, <Frankfurt am Main>, 24.6.1959
A: FN, S. 468

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main, 2.7.1959>
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 84

Rudolf Hirsch, Sils-Baselgia (Engadin), 19.6.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 85

Peter Szondi, Sils-Maria, 21.6.<19>59
E,D: Celan/Szondi (2005), Nr. 4

Hanne und Hermann Lenz, Sils-Baselgia (Engadin), 8.7.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 88

Rudolf Hirsch, Frankfurt am Main, 9.7.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 86

Rudolf Hirsch, Sils-Baselgia (Engadin), 10.7.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 87

Rudolf Hirsch, <Sils-Baselgia>, 18.7.<19>59
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 88

Hanne Lenz, Lantsch/Lenz (Österreich), 23.7.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 89/90

Rudolf Hirsch, Frankfurt am Main, 25.7.<19>59
E,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 89

Nelly Sachs, <Stockholm, Juli 1959, vor dem 29.7.1959>
E,D: Celan/Sachs (1993), Nr. 14

Nelly Sachs, Stockholm, 29.7.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 15

Peter Szondi, Sils-Maria, 4.8.<1959>
E,D: König/Sparr (1993), Nr. 27 = Celan/Szondi (2005), Nr. 5

David Rokeah, <Ort?>, 12.8.1959
A: FN, S. 496f.

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 19.8.1959>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 110

Rudolf Hirsch, Frankfurt am Main, 21.8.<19>59
E,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 90

Rudolf Hirsch, <Paris>, 27.8.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 91

Jutta Petersen (für Rudolf Hirsch), Frankfurt am Main, 27.8.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 92

Peter Szondi, <Paris>, 1.9.<19>59
E,O,D: Celan/Szondi (2005), Nr. 6

Peter Szondi, Sils-Maria, 3.9.<19>59
E,D: Celan/Szondi (2005), Nr. 7

Nelly Sachs, Stockholm, <3.>9.1959
E,D: Celan/Sachs (1993), Nr. 16

Rudolf Hirsch, Paris, 7.9.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 93

Marguerite Caetani, Paris, 7.9.1959
E: Pizzingrilli (2005/06)

Günter Grass, <Paris>, 9.9.1959
E,O: Barnert (2004), S. 98f.

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 9.9.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 94

Hans Werner Richter, <Ort?>, 9.9.1959
Richter/Cofalla (1997), S. 178, Anm. 2

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 16.9.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 95

Rudolf Hirsch, <Paris>, 18.9.<19>59
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 96

David Rokeah, Zürich, 24.9.1959
A: FN, S. 498

Peter Szondi, Zürich, 26.9.<19>59
E,D: Celan/Szondi (2005), Nr. 10

Hanne Lenz, <Stuttgart>, 10.10.1959
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 91

Hermann Lenz, Stuttgart, 17.10.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 92

Rudolf Hirsch, <Paris>, 19.10.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 97

Fritz Arnold (Insel-Verlag), <Ort?>, 20.10.1959
A: FN, S. 275

Peter Szondi, Berlin, 20.10.<19>59
E,D: Celan/Szondi (2005), Nr. 11

Nelly Sachs, Stockholm, 22.10.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 17

Günter Grass, <Paris>, 23.10.1959
E,O: Barnert (2004), S. 100-103

Feuilleton-Redaktion der Zeitung »Der Tagesspiegel«, Paris, 23.10.1959
E: Barnert (2004), S. 104f.

Max Frisch, <Paris>, 23.10.<19>59
E,D: Schütt (1998), S. 201

Rudolf Hirsch, <Paris>, 23.10.<19>59
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 98

Rudolf Hirsch, <Paris>, 25.10.<19>59
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 99

Hans-Geert Falkenberg, <Paris>, 25.10.1959
A: Seng (1998), S. 245, Anm. 267

Peter Szondi, <Paris>, 26.10.<19>59
E,D: Celan/Szondi (2005), Nr. 12

Peter Szondi, Berlin, 28.10.<1959>
E,D: Celan/Szondi (2005), Nr. 13

Nelly Sachs, <Paris>, 26.10.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 18

Nelly Sachs, Stockholm, 28.10.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 19

Hanne Lenz, Jerusalem/Kiriath Anavim, 29.10.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 93

Nelly Sachs, <Ort?>, 31.10.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 20

Hanne Lenz, Paris, 2.11.1959
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 94

Fritz Arnold (Insel-Verlag), <Paris>, 2.11.1959
A: FN, S. 277

Max Frisch, Uetikon, 3.11.<19>59
E,D: Schütt (1998), S. 200-202

Nelly Sachs, Stockholm, 3.11.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 21

Max Frisch, Uetikon, 6.11.<19>59
E,D: Schütt (1998), S. 203f.

Hanne Lenz, <Stuttgart, 9.11.1959>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 95

Nelly Sachs, Stockholm, 11.11.1959
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 22

Ingeborg Bachmann, <Ort?>, 12.11.1959
A: KG, S. 608

Friedrich Michael (Insel-Verlag), 17.11.1959
A: FN, S. 277

Johannes Bobrowski, <Ort?>, 19.11.1959
A: Tgahrt (1993), S. 425

Hanne Lenz, Stuttgart, 21.11.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 96

Hermann Lenz, <Paris, 23.11.1959>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 97

Johannes Bobrowski, Paris, 24.11.1959
E: Tgahrt (1993), S. 425

Brigitte Bermann Fischer, Frankfurt am Main, 26.11.1959
E: Stach (1990), S. 618

Fritz Arnold (Insel-Verlag), <Paris>, 30.11.1959
FN, S. 275

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 1.12.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 100

Johannes Bobrowski, <Ort?>, 3.12.1959
A: Tgahrt (1993), 426; Haufe (1993), S. 496

Fritz Arnold, <Frankfurt am Main >, 4.12.1959
A: FN, S. 275

Edith Schmidt (Sekretariat Rudolf Hirsch), <Frankfurt am Main>, 8.12.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 101

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 15.12.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 102

Hanne Lenz, <Stuttgart>, 9.12.<19>59
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 98

Nelly Sachs, <Ort?>, <19.>12.1959
E,D: Celan/Sachs (1993), Nr. 23

Hanne Lenz, <Paris>, 20.12.<19>59
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 99

Rudolf Hirsch, Frankfurt am Main, 21.12.<19>59
E,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 103

Wolfgang Hildesheimer, <Paris>, 22.12.1959
A: Hildesheimer/Pleyer (1999), S. 100, Anm. 1 zu Brief 59

Wolfgang Hildesheimer, Paris, 23.12.1959
E: Hildesheimer/Pleyer (1999), S. 97f.

Hermann Lenz, Hanne Lenz, Stuttgart, 24.12.<19>59
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 100

Wolfgang Hildesheimer, <Poschiavo>, 27.12.1959
E,O: Hildesheimer/Pleyer (1999), S. 99f.

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 29.12.1959
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 104

Telegramm an den Bremer Senat, Paris, 30.12.1959
E: Emmerich (1999.1), S. 88

Rudolf Hirsch, Paris, 31.12.1959
E: Celan/Hirsch (2004), Nr. 105

1934-1954
1955-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1970