Tagung: Kafka und die Macht (Liblice 24.-25. Oktober 2008)

Deutsche Version

Kafkovská konference na zámku v Liblicích, která se konala roku 1963, byla jedním z duchovních předpokladů rozmachu, který o pět let později vyústil v Pražském jaru. Napětí v silovém poli mezi těmito oběma daty by měla změřit konference, která se zabývá Kafkovým vztahem k moci.

Zajímá nás, zda a jak spolu souvisí rozdílný pohled politiků, historiků, filosofů a filologů. Posloužil Kafka, „největší odborník moci“ (Elias Canetti), skutečně jako krystalizační bod hnutí, které se postavilo proti autoritativnímu režimu? A pokud ano, jaké konkrétní důsledky měl tento vztah? Do jaké míry se Kafkovy texty samy o sobě bouří proti represím? A podržel si jeho rozbor mocenských poměrů svou platnout i po zhroucení totalitního systému? Existuje něco jako gramatika moci, proti níž píše Kafkovo dílo?

Konferenci pořádá Institut für Textkritik, Heidelberg ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny, Praha. Tento projekt se koná v rámci Zipp – česko-německých kulturních projektů, iniciativy německé Spolkové kulturní nadace. S laskavou podporou Cesko-nemecký fond budoucnosti.

Místo konference, Zámek Liblice, je od Prahy vzdálené zhruba 1 hodinu cesty autem. V době konání konference bude mezi Prahou a Liblicemi zajištěna autobusová ­doprava. Vzhledem k omezené kapacitě míst na zámku je nutné se na konferenci přihlásit, a to buď e-mailem (liblice@textkritik.de), anebo telefonicky (+420 257 286 353, +420 257 286 362). S potvrzením Vaší přihlášky Vám zašleme všechny další nezbytné informace. Účast na konferenci je bezplatná.

Příspěvky jsou rozděleny do tří bloků. V prvním se dostanou ke slovu pamětníci, kteří budou o historii a významu konference v roce 1963 referovat takříkajíc z první ruky.

V druhém bloku, literárně vědeckém a filosofickém, bude sledována otázka, proč se problematika moci spojovala a spojuje právě s dílem Franze Kafky.

V čem spočívá podvratnost Kafkových textů? Příspěvky třetí skupiny se konečně budou pokoušet analyzovat důsledky koference z roku 1963 z historiografické perspektivy.

 

 

 

( pdf [Leporello])


Čtvrtek, 23. října 2008

 

20:00

Úvod do tématu konference: tení Kafkových text v eštin a nmin

 


Pátek, 24. října 2008

 

1.  Doba z vnitřní a vnější perspektivy

(moderuje Oldřich Tůma)

9:00

oficiální uvítání

9:15-10:15

Alexej Kusák: Co všechno jsme s Kafkou zažili

10:15-11:15

Kurt Krolop: Vzpomínky a reflexe

11:15-12:15

Alena Wagnerová: Kafka a moc – téma s mnoha variacemi s ohledem na vlastní zkušenost: Moc díla, interpretova moc jako moc muže v době rozdělené Evropy, bezmoc čtenáře/čtenářky, Franz Kafka, člověk, který píše, dílo jako vysvobození

12:15-13:15

KD Wolff: Pražské jaro, Socialistický německý studentský svaz a západoněmecké studentské hnutí

13:15-14:30

Polední přestávka

 

2.  Literárněvědné a filosofické aspekty (I)

(moderuje Roland Reuß)

14:30-15:30

Klaus Theweleit: Josefínin zpěv

15:30-16:30

Veronika Tuckerova: Kafka prorokem? Diskuse o politice a interpretaci v 60. letech

16:30-17:30

Ulrike Draesner: Nehoda

17:30-18:30

Peter Staengle: Adornovy »Poznámky o Kafkovi«

18:30-20:00

Večeře

 

3.  Pódiová diskuse

(moderuje KD Wolff)

20:00-22:00

Jiří Gruša, Anson Rabinbach, Oldřich Tůma, Alena Wagnerová, Klaus Theweleit, Alexej Kusák

 


Sobota, 25. října 2008

 

4.  Literárněvědné a filosofické aspekty (II)

(moderuje Peter Staengle)

10:00-11:00

Michael Rohrwasser: Zatčení za ranního úsvitu. Literární aktualizace Kafkova »Procesu«

11:00-12:00

Roland Reuß: Mocná slova, mocné spisy

 

5.  Liblice z historiografické perspektivy (I)

(moderuje Alena Wagnerová)

12:00-13:00

Oldřich Tůma: Liblice 63, Kafka a 68

13:00-14:00

Polední přestávka

14:00-15:00

Jiří Pernes: Liblická konference, kultura a strana

 

6.  Liblice z historiografické perspektivy (II)

(moderuje Jiří Pernes)

15:00-16:00

Anson Rabinbach: Rehabilitace soudruha Kafky

16:00-17:00

Ondřej Sládek: Mezi literaturou a politikou. Franz Kafka v průsečíku interpretací

17:00-18:00

Jürgen Danyel: Liblice 1963 a jejich následky. Kafka jako šifra jiného socialismu?